Actualització del webmail als servidors d'àbacmedia

Dijous, 17 Març 2016

Actualització del webmail als servidors d'àbacmedia

Durant les properes setmanes els nostres tècnics realitzaran una actualització de la versió de Roundcube (correuweb) instal·lada a tots els serveis de hosting d'àbacmedia. Aquesta tasca d'actualització no afecta el servei web ni al correu en cap moment.

La nostra intenció a curt termini és prescindir de l'aplicació Squirrelmail (webmail), pel fet que és incompatible amb les noves actualitzacions del nostre sistema i els seus desenvolupadors no publiquen noves versions ni actualitzacions.

Els usuaris que intentin accedir a Squirrelmail (webmail) visualitzaran un missatge informatiu recomanant la utilització de Roundcube i avisant que en 2 mesos deixarà d'estar operatiu.

La ruta d'accés a l'aplicació Webmail-Roundcube és correoweb.elteudomini.com

Aquesta adreça us permet utilitzar el gestor de correu web Roundcube, més àgil, intuïtiu, i eficaç que l'actual Squirrelmail. Podeu consultar una guia sobre Roundcube i totes les seves funcionalitats seguint el següent enllaç: Com accedir al correu a través del Webmail Roundcube

Si tens qualsevol dubte sobre aquesta actuació, estem a la teva disposició a través dels nostres canals habituals.